ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
Μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή ειδικής ασημένιας εικόνας για τη μοναστήρι Κυπριανού & Ιουστίνης.
PEUGEOT
Μελέτη, σχεδιασμός κ αι παραγωγή ειδικής ασημένιας κορνίζας για την εταιρεία Peugeot.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ F.C.
Μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή ειδικής ασημένιας κορνίζας και άλμπουμ για τον Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
UNICEF
Μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή ειδικής ασημένιας κορνίζας για την Unicef Hellas.